Skogsmat

Fjorgyns grundidé är att tillvarata och samarbeta med naturen. Vi utvecklar mathantverk och serverar mat från naturens egna skafferi.

ramslök

Vi samlar svamp, växter och bär som naturen ger och när vi ändå är ute i naturen passar vi på att praktisera mindfulness.

Fjorgyn planerar skogsträdgård där man imiterar naturliga skogsekosystem med ätliga perenna växter i olika horisontella skikt; träd, bärbuskar, örtartade växter, klätterväxter, svamp mm. Alla växterna ska vara användbara, på något sätt, i ett hushåll.

Stäng meny