Odlingar

Hållbar, lokal och kärleksfull matproduktion är en av nutidens viktigaste frågor. Att samverka med naturens och jordens förutsättningar är en prioritet inom Fjorgyn.

Vi odlar giftfritt och bearbetar jorden skonsamt så att kol och näringsämnen återförs på naturlig väg, exempelvis genom kompost och täckning med gräs mm. Jorden levandegörs vilket skapar grönsaker, rotfrukter och kryddor med mycket smak.

Fjorgyn kommer under projekttiden påbörja fröodling av s.k. bevarande och amatörsporter av bönor, ärtor och grönsaker för att så småningom utöka odlingen för att få igång en lönsam produktion av gamla grödor. Detta för att gynna mångfald i odlingslandskapet och dessutom experimentera med olika smaker och användningsområden som inbördes sorter av exempelvis kålrot har.

För vidare information om växtgenetisk variation och dess kulturhistoriska värde:

https://www.nordgen.org/skand/vaxter/

Vi planerar även bärodling och Skogsträdgård. Skogsträdgård är perenna växter som planeras likt en skog med träd, buskar, växter i olika höjder ner till krypväxt och allt är ätligt eller går att använda i ett hushållet.

Fjorgyn kommer även att syssla med biodling i samarbete med naturen och vilda pollinerare såsom humlor, blomsterflugor och vildbin. Forskning visar på att biodling som har fördelar men också konkurrerar ut vilda pollinerare då odlingarna är stora. Vilda pollinatörer är avsevärt bättre pollinerare än s.k. tambin.

Stäng meny