Matapotek

Fjorgyn utvecklar maträtter som gör oss friskare och smartare och som samtidigt flirtar med smaklökarna.  Vi håller oss uppdaterade och använder inte bara ingredienser som är egenodlade och lokala men också har en gynnsam effekt på hälsa och kognitiva funktioner…

Forskning från bl.a. Antidiabetic Food Center, Lunds Universitet, visar på ny kunskap om att försämring av hjärnans kognitiva förmåga kan förebyggas med en kombination av hälsosamma livsmedel, s.k. multifunktionell kost.

Enligt forskarna påverkar den multifunktionella kosten flera riskmarkörer i det metabola syndromet och efter bara några veckors kostförändring kunde man finna stora sänkningar av bland annat blodsocker, blodtryck, kolesterol och en parameter för att mäta inflammation i kroppen.

 En gemensam komponent för det metabola syndromets störningar är en låggradig inflammation. Forskning har visat på att ökad inflammationsgrad, exempelvis genom störd tarmflorasammansättning, kan medverka till inflammationstillstånd i hjärnan och därmed nedsättning av kognitiva funktioner samt ökad risk för att drabbas av demenssjukdomar. Risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdom minskade med över 30%, enligt en statistisk modell.

Stäng meny