Fjorgyn Konferens- kurs- och festlokal

Värd/värdinna för konferens finns att tillgå som ser till att fika serveras under paus, vatten finns tillgängligt, ommöblering under pauser samt att elektronisk utrustning fungerar.

Även service för kurser och fester.

Klockaregården där Fjorgyn bedriver verksamhet ligger mitt i Norra Mellby kyrkby, Hässleholms kommun. Välbevarad romansk kyrka från 1100 talet, fattighus, skolhus och prästgård utgör pittoreskt sockencentrum tillsammans med Klockaregården.

Vy kyrka
Stäng meny